روابط عمومی

روابط عمومی

تماس با روابط عمومی

88078388-9

فقط ساعت 9 الی 19

 

در صورتی که سوالی در مورد بیماران، درمانگاه و یا اورژانس داشتید، با شماره های کلینیک تماس حاصل فرمایید.