ریاست کلینیک

ریاست کلینیک

 

 

دکتر سهراب خیرالنسایی

دارای مدرک پزشکی عمومی ا دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از سال 1373

ایشان از ابتدا تا کنون دارای سمت های مدیریتی و اجرایی بودند که طولانی ترین آن آموزش و مدیریت بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. ایشان از سال 1396 تا کنون به ریاست این کلینیک منسوب گردیدند.


لینک دانلود فایل