حراست

حراست

یکی از افتخارات این مرکز درمانی این است که از نیروهای متخصص و با تجربه جهت واحد حراست و حفاظت فیزیکی به کار گرفته شده است.